Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB v/v tổ chức thi lại môn học không đạt lần 1
Phòng ĐTKCQ thông báo lại về việc tổ chức thi lại cho các lớp ĐH VLVH khi thi lần 1 không đạt (vì lí do có nhiều bạn không tham gia sinh hoạt đầu khóa).
- Những SV lần 1 thi không đạt (điểm tổng kết < 5đ) hoặc lần 1 bỏ thi (0đ) sẽ được tham gia thi lại vào đợt thi tiếp theo (căn cứ vào biểu đồ kế hoạch năm học trên webiste phòng ĐTKCQ http://nmo.hcmute.edu.vn/TopicId/d694d1fa-eeec-488e-b1c9-9946c62b9ee3/bieu-do-khgd). Trừ các trường hợp bị cấm thi không được tham dự thi lại.
- SV thi lại không cần đăng ký thi mà theo dõi lịch thi, danh sách thi (hình thức theo dõi như lần thi trước) và đi thi đúng ngày giờ như lịch thi.
- Các thủ tục khác làm tại phòng thi cho cán bộ coi thi.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,421

Tổng truy cập:1,333,648

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.