Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB v/v sử dụng mail đối với sinh viên các lớp ĐH VLVH đợt tuyển sinh tháng 10/2017
1. Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên các lớp ĐH VLVH đợt tuyển sinh tháng 10/2017 kính hoạt đăng nhập mail sinh viên như sau:
- Địa chỉ truy cập webmai: http://mail.google.com hoặc http://gmail.com
- Tên đăng nhập:               <MSSV>@student.hcmute.edu.vn
- Mật khẩu đăng nhập:       là ngày tháng năm sinh <dd/mm/yyyy>, trường hợp sv chỉ có năm sinh thì mật khẩu là <00/00/yyyy) (chú ý đăng nhập cả dấu /)
VD: SV Nguyễn Văn A có MSSV là 17541111, ngày sinh 05/10/1995 thì đăng nhập như sau:
               - Tên đăng nhập: 17541111@student.hcmute.edu.vn
               - Mật khẩu:          05/10/1995
- Sau khi đăng nhập thành công sinh viên phải thay đổi mật khẩu.
Nhà trường bắt buộc sinh viên phải sử dụng tài khoản email do nhà trường cấp.
Sinh viên thực hiện đăng nhập kích hoạt tài khoản email trong tháng 11/2017. Những email không được kích hoạt sẽ được khóa lại vào tháng 12/2017.

2. Các lớp sinh viên tuyển sinh đợt tháng 10/2017 được kích hoạt mail đợt này bao gồm:
CSLK MÃ LỚP
Trường TCN Châu Đốc 17442CDO2
TT GDTX Quận Bình Thạnh 17625BTH2
  17642BTH2
  17642BTH2B
  17643BTH2
  17645BTH2
  17649BTH2
  17842BTH2
  17843BTH2
  17845BTH2
  17849BTH2
  17542BTH2
  17543BTH2
  17545BTH2
  17549BTH2
CĐN Đồng Nai 17842DN2
  17843DN2
  17845DN2
CĐN Đồng Tháp 17825DT2
TT GDTX tỉnh Bạc Liêu 17652BAL2
CĐN Tây Ninh 17542TN2
ĐH SPKT 17442SP2
  17443SP2
  17445SP2
  17A42SP2
  17610SP2
  17625SP2
  17641SP2
  17642SP2A
  17642SP2B
  17643SP2A
  17643SP2B
  17645SP2A
  17645SP2B
  17646SP2
  17647SP2
  17649SP2
  17842SP2
  17843SP2
  17845SP2
  17525SP2
  17542SP2
  17543SP2
  17545SP2
  17547SP2
  17549SP2


3. Trong quá trình sử dụng mail, gặp vấn đề sinh viên liên hệ trực tiếp Thầy Hà: 0283 722 1223 (số nội bộ 48510) hoặc 0913889739.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 109,911

Tổng truy cập:1,367,770

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.