Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
 • Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 8 (chính thức)

  Phòng đảo tạo không chính quy thông báo kết quả chính thức đợt xét TN thàng 8 năm 2020

  - Danh sách sinh viên tốt nghiệp tại đây.

  - Danh sách sinh viên không tốt nghiệp tại đây.

  - Dự kiến sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sau 18/9/2020

    - Dự kiến bằng tốt nghiệp và Phụ lục văn bằng sẽ có sau 4,5 đế 6 tháng.

   

 • Thông báo phát bằng đợt xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2020

  Thông báo phát bằng đợt xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2020

 • Kết quả xét TN dự kiến lần xét thứ 2 (đợt xét tháng 8/2020)

  Kết quả xét tốt nghi65p dự kiến lần 2 (đợt xét tháng 8/2020)

 • Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020

  Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020
  Tải File thông báo tại đây

 • Thông báo điều chỉnh ngày phát bằng TN sau dịch Covid 19

  THÔNG BÁO

  V/v điều chỉnh ngày phát bằng tốt nghiệp 

  Do tình hình dịch bệnh CORONA đang diễn biến tích cực nên Nhà trường bắt đầu thực hiện làm việc bình thường, vì vậy sinh viên liên hệ nhận bằng trực tiếp tại bộ phận phát bằng cụ thể như sau:

  Thời gian: Thứ 4 hàng tuần (Giờ hành chính).

  Địa điểm: Phòng A1-201 (Phòng Đào tạo Chính quy) – Tòa Nhà Trung tâm – trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (12 tầng) gặp cô Phượng (Điện thoại liên hệ: 0283.7221.223 – Số nội bộ 8129).

  Lưu ý: Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ căn cước.


  Trân trong./.

 • Thông báo điều chỉnh ngày phát bằng tốt nghiệp

  THÔNG BÁO

  V/v điều chỉnh ngày phát bằng tốt nghiệp 

  Do tình hình dịch bệnh CORONA đang diễn biến phức tạp nên Nhà trường chỉ thực hiện làm việc vào ngày thứ 2 hàng tuần, vì vậy sinh viên liên hệ nhận bằng trực tiếp tại bộ phận phát bằng cụ thể như sau:

  Thời gian: Thứ hai hàng tuần (Giờ hành chính).

  Địa điểm: Phòng A1-201 (Phòng Đào tạo Chính quy) – Tòa Nhà Trung tâm – trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (12 tầng) gặp cô Phượng (Điện thoại liên hệ: 0283.7221.223 – Số nội bộ 8129).

  Lưu ý: Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ căn cước.


  Trân trong./.

 • Kết quả xét TN đợt tháng 3/2020 (chính thức)

  Phòng ĐTKCQ thông báo kết quả xét tốt nghiệp chính thức hệ VLVH ngày 24/03/2020.
  - Danh sách tốt nghiệp tại đây
  - Danh sách không tốt ngiệp tại đây
  - Danh sách được kéo dài tại đây.
  - Dự kiến thời gian có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp: 25/04/2020 (Sinh viên học tại cơ sở nào nhận tại cơ sở đó).
  - Bằng chính thức: Dự kiến từ 3-6 tháng (Kế hoạch làm Lễ phát bằng: Khi nào có bằng sẽ có thông báo cụ thể sau).

 • Thông báo ngày 13/3/2020 về xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2020

  THÔNG BÁO

  Phòng Đào tạo Không chính quy – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo kết quả xét tốt nghiệp dự kiến đợt 2 tính đến ngày 12/03/2020 cụ thể sinh viên kiểm tra file đính kèm.

  Do tình hình dịch bệnh CORONA đang diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến lịch thi của một vài lớp (chưa thể tập trung để thi cho kịp đợt xét chính thức 24/03/2020 - TB đính kèm). Những lớp này vẫn được xét đợt này cho những bạn nào đã đủ điểm, những bạn chưa đủ điểm và các trường hợp xóa tên sẽ được nhà trường xét vào đợt xét tiếp theo - tháng 7/2020 (cụ thể sẽ có thông báo sau).

  Lưu ý: Phòng Đào tạo KCQ vẫn cập nhật điểm đến hết ngày 19/03/2020.

  Trân trọng./.

  file kết quả xét tạm thời
  file thông báo

 • THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TN ĐỢT XÉT THÁNG 11/2019

  THÔNG BÁO

  V/v nhận bằng tốt nghiệp chính thức đợt xét T11/2019

  Phòng Đào tạo Không chính quy – trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo đến sinh viên VLVH tốt nghiệp đợt tháng 11/2019 như sau:
  Hiện đã có bằng chính thức, tuy nhiên d
  o tình hình dịch bệnh CORONA đang diễn biến phức tạp nên Nhà trường không tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Sinh viên liên hệ nhận bằng trực tiếp tại bộ phận phát bằng cụ thể như sau:

  Thời gian: Thứ tư hàng tuần (Giờ hành chính) và ngày 17/03/2020 (Giờ hành chính).

  Địa điểm: Phòng A1-201 (Phòng Đào tạo Chính quy) – Tòa Nhà Trung tâm – trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (12 tầng) gặp cô Phượng (Điện thoại liên hệ: 0283.7221.223 – Số nội bộ 8129).

  Lưu ý: Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ căn cước.


  Trân trong./.

Truy cập tháng: 118,402

Tổng truy cập:1,411,079

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.