Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
Nhà trường đã tạo và cấp phát tài khoản email cho sinh viên hệ VLVH, sinh viên kích hoạt đăng nhập như sau:
- Địa chỉ truy cập webmail: http://mail.google.com
                               hoặc: http://gmail.com
- Tên đăng nhập:               <MSSV>@student.hcmute.edu.vn
- Mật khẩu đăng nhập:       là ngày tháng năm sinh <dd/mm/yyyy>, trường hợp sv chỉ có năm sinh thì mật khẩu là <00/00/yyyy)
(chú ý đăng nhập cả dấu /)
VD: SV Nguyễn Văn A có MSSV là 17541111, ngày sinh 05/10/1995 thì đăng nhập như sau:
               - Tên đăng nhập: 17541111@student.hcmute.edu.vn
               - Mật khẩu:          05/10/1995
- Sau khi đăng nhập thành công sinh viên phải thay đổi mật khẩu.
Nhà trường bắt buộc sinh viên phải sử dụng tài khoản email do nhà trường cấp.
Sinh viên thực hiện đăng nhập kích hoạt tài khoản email trong tháng 10/2017. Những email không được kích hoạt sẽ được khóa lại vào tháng 11/2017.
Trong quá trình sử dụng mail, gặp vấn đề sinh viên liên hệ trực tiếp Thầy Hà: 0283 722 1223 (số nội bộ 48510) hoặc 0913889739
Sinh viên xem chi tiết tại đây: THONG BAO KICH HOAT MAIL SV.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 129,088

Tổng truy cập:1,617,593

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.