Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC TRƯỜNG ĐH SPKT TP HCM - KHỐI NHÀ TRUNG TÂM
Phòng học Tầng 1 - Khối nhà A2 - A3: A 2-1dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 1 - Khối nhà A4 - A5: A 4-1dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 2 - Khối nhà A2 - A3: A 2-2dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 2 - Khối nhà A4 - A5: A 4-2dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 3 - Khối nhà A2 - A3: A 2-3dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 3 - Khối nhà A4 - A5: A 4-3dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 4 - Khối nhà A2 - A3: A 2-4dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 4 - Khối nhà A4 - A5: A 4-4dwg-Model.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 114,083

Tổng truy cập:1,657,768

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.