Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC TRƯỜNG ĐH SPKT TP HCM - KHỐI NHÀ TRUNG TÂM
Phòng học Tầng 1 - Khối nhà A2 - A3: A 2-1dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 1 - Khối nhà A4 - A5: A 4-1dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 2 - Khối nhà A2 - A3: A 2-2dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 2 - Khối nhà A4 - A5: A 4-2dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 3 - Khối nhà A2 - A3: A 2-3dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 3 - Khối nhà A4 - A5: A 4-3dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 4 - Khối nhà A2 - A3: A 2-4dwg-Model.pdf
Phòng học Tầng 4 - Khối nhà A4 - A5: A 4-4dwg-Model.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,328

Tổng truy cập:1,333,555

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.