Loading...
Tác giả :
TB v/v Sử dụng mail trường + Hướng dẫn trang Onlie + Trang Dạy học số LMS - Sinh viên các lớp tuyển sinh Đợt tháng 10/2018 tại ĐHSPKT
Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên các lớp trúng tuyển đợt tháng 10/2018 học tại ĐHSPKT TP HCM như sau:
1. Đăng nhập tài khoản mail trường:
Nhà trường đã tạo và cấp phát tài khoản Email cho sinh viên hệ vừa làm vừa học, sinh viên kích hoạt đăng nhập như sau:
- Địa chỉ email trường cấp có tên miền @student.hcmute.edu.vn
- Địa chỉ truy cập webmai: http://mail.google.com hoặc http://gmail.com
- Tên đăng nhập:               <MSSV>@student.hcmute.edu.vn
- Mật khẩu đăng nhập:      SV xem file đính kèm.
  VD: SV Nguyễn Văn A có MSSV là 17541111
               - Tên đăng nhập: 17541111@student.hcmute.edu.vn
- Sau khi đăng nhập thành công sinh viên phải thay đổi mật khẩu.
Nhà trường bắt buộc sinh viên phải sử dụng tài khoản email do nhà trường cấp.
Sinh viên thực hiện đăng nhập kích hoạt tài khoản email trong tháng 11/2018. Những email không được kích hoạt sẽ được khóa lại vào tháng 12/2018.

Trong quá trình sử dụng mail, gặp vấn đề sinh viên liên hệ trực tiếp Thầy Hà: 0283 722 1223 (số nội bộ 48510) - hoặc ĐT 091 388 9739.

2. Hướng dẫn đăng nhập trang Online:
Sinh viên truy cập trang Online để xem các nội dung: Thông tin cá nhân, Thời khóa biểu, Điểm thi.
- Địa chỉ truy cập website: https://online.hcmute.edu.vn/
Đăng nhập trang Online thông qua mã số sinh viên, hướng dẫn đăng nhập sv xem file đính kèm.
Trong quá trình đăng nhập trang Online, gặp vấn đề SV liên hệ Cô Thắm: 0283 722 3504.

3. Hướng dẫn đăng nhập trang Dạy học số LMS:
Trong quá trình học tập, giảng viên sẽ thông báo sinh viên các môn có giảng dạy thông qua trang LMS (Dạy học số), sinh viên đăng nhập trang LMS để học tập và lấy tài liệu của giảng viên.
- Địa chỉ truy cập website: https://lms.hcmute.edu.vn/
Đăng nhập trang LMS thông qua địa chỉ mail trường cấp, hướng dẫn đăng nhập sv xem file đính kèm.
Trong quá trình sử dụng trang LMS, gặp vấn đề SV liên hệ Cô Trí: minhtrilk@hcmute.edu.vn.

SV xem file đính kèm:
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 77,729

Tổng truy cập:775,793

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.