Loading...
Tác giả :
TB v/v thay đổi phòng học B313 sang A110 (Lớp 17443SP2+17543SP2; 17543SP2+18643SP1)
Phòng ĐTKCQ thông báo thay đổi phòng học như sau:
- Lớp 17443SP2 + 17543SP2 - Môn Hình họa vẽ kỹ thuật - Ngày học 3,5,7 - Thời gian học từ 22/10-11/11/2018.
- Lớp 17543SP2 + 18643SP1 - Môn Anh văn 3 - Ngày học 2,4,6 - Thời gian học từ 22/10-11/11/2018.
Các lớp trên đổi phòng học từ B313 sang học phòng A110 bắt đầu từ tối thứ 6 (26/10/2018) cho đến kết thúc môn học ngày 11/11/2018.
Lý do: sửa chữa phòng học.
Sự thay đổi phòng học đã được cập nhật trên trang online cá nhân, sinh viên theo dõi đi cho đúng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 68,284

Tổng truy cập:883,562

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.