Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB Thời khóa biểu các lớp xét tuyển đợt tháng 10/2018 tại trường ĐH SPKT TP HCM
Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên trúng tuyển đợt tháng 10/2018 tại trường ĐHSPKT TP HCM (Bao gồm ds trúng tuyển đăng các ngày 20/09/2018 và 05/10/2018).
I. Thông tin Thời khóa biểu:
Thời gian học: từ 18h00-21h00 (tương ứng Tiết: __34567)

1. Thời khóa biểu các lớp ĐH VLVH liên thông từ Cao đẳng:
- Ngành Công nghệ Thông tin: 18610SP2.pdf
- Ngành CNKT Cơ Điện tử: 18646SP2.pdf
- Ngành CN Chế tạo máy: 18643SP2.pdf
- Ngành CNKT Điện Điện tử: 18642SP2A.pdf
- Ngành CNKT Điện Điện tử: 18642SP2B.pdf
- Ngành CNKT Điện tử Viễn thông: 18641SP2.pdf
- Ngành Kỹ thuật nữ công: 18652SP2.pdf
- Ngành CNKT Nhiệt: 18647SP2.pdf
- Ngành CNKT Ô tô: 18645SP2.pdf
- Ngành CNKT CT Xây dựng: 18649SP2.pdf
- Ngành Kế toán: 18625SP2.pdf
2. Thời khóa biểu các lớp ĐHVLVH liên thông từ Cao đẳng nghề:
- Ngành Công nghệ Thông tin: 18810SP2.pdf
- Ngành CN Chế tạo máy: 18843SP2.pdf
- Ngành CNKT Điện Điện tử: 18842SP2.pdf
- Ngành CNKT Nhiệt: 18847SP2.pdf
- Ngành CNKT Ô tô: 18845SP2.pdf
- Ngành CNKT CT Xây dựng: 18849SP2.pdf
3. Thời khóa biểu các lớp ĐH VLVH liên thông từ Trung cấp/ Bằng nghề:
- Ngành CNKT Điện Điện tử: 18542SP2.pdf
- Ngành CNKT Ô tô: 18545SP2.pdf
- Ngành CN Chế tạo máy: 18543SP2.pdf
4. Thời khóa biểu các lớp ĐH VLVH Văn bằng 2:
- Ngành CNKT Điện Điện tử: 18A42SP2.pdf

II. Thông báo hướng dẫn thực hiện bảo lưu điểm (miễn thi).
SV xem chi tiết tại đây:

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,232

Tổng truy cập:1,333,459

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.