Loading...
Tác giả :
TB v/v thay đổi phòng học vào ngày 03&04/07/2018 - các lớp 18642SP1, 18643SP1, 18645SP1, 18649SP1; việc điều chỉnh thời khóa biểu lớp 18642SP1.
Phòng Đào tạo Không Chính quy thông báo sinh viên các nội dung sau:
1. Thay đổi phòng học trong hai ngày 03&04/07/2018 - các lớp 18642SP1, 18643SP1, 18645SP1, 18649SP1:
Do Công tác Tổ chức Tuyển sinh năm 2018 môn năng khiếu tại khu A-Tòa nhà Trung tâm, Phòng ĐTKCQ thông báo đến SV đổi phòng học vào hai ngày 03&04/07 (chỉ đổi phòng học trong 02 ngày này, sau đó học phòng như cũ) như sau:
             A4-201 (Tòa nhà Trung tâm) - chuyển sang A311 (Dãy nhà khu A)
             A4-202 (Tòa nhà Trung tâm) - chuyển sang A312 (Dãy nhà khu A)
             A4-203 (Tòa nhà Trung tâm) - chuyển sang A313 (Dãy nhà khu A)
             A4-103 (Tòa nhà Trung tâm) - chuyển sang A314 (Dãy nhà khu A)

2. Điều chỉnh thời khóa biểu lớp 18642SP1:
Thời gian từ 02/07/2018-21/07/2018, các buổi học ngày thứ 2-4-6 từ 18h00 đến 21h00, học môn Kỹ thuật số của thầy Nguyễn Trường Duy, Phòng A4-103
Thời gian từ 21/07/2018-11/08/2018, các buổi học ngày thứ 2-4-6 từ 18h00 đến 21h00, học môn Toán cao cấp A3 của thầy Nguyễn Điệp, Phòng A4-103.
Các môn học khác vẫn học theo đúng thời khóa biểu.

SV đọc thông báo để đi học cho đúng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 53,755

Tổng truy cập:833,003

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.