Loading...
Tác giả :
TB v/v nhận Thẻ sv + Sổ tay sinh viên - Lớp 18642SP1, 18643SP1, 18645SP1, 18649SP1
Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên các lớp 18642SP1, 18643SP1, 18645SP1, 18649SP1 như sau:
- Sinh viên các lớp tự bình bầu 01 cán bộ lớp trưởng.
- Thứ 4 (11/07/2018), từ 18h30-19h00: Lớp trưởng tới phòng ĐTKCQ nhận Thẻ sv + Sổ tay sinh viên, liên hệ Cô Trân.
Ghi chú: SV không tới nhận lẻ, lớp trưởng tới nhận và đưa về lớp

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 53,743

Tổng truy cập:832,991

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.