Loading...
Tác giả :
Phòng Đào tạo Không Chính quy thông báo sinh viên như sau:
Tình hình hiện nay đang diễn biến khá phức tạp xoay quanh việc dư luận phản đối Quốc hội thông qua Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Phòng Đào tạo Không Chính quy đề nghị sinh viên không tuyên truyền, lôi kéo tham gia biểu tình gây mất trật tự an ninh xã hội; không tụ tập đông người, di chuyển thành nhóm, đặc biệt trong hai ngày 09 và ngày 10 tháng 06 năm 2018.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 78,342

Tổng truy cập:910,489

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.