Loading...
Tác giả :
TB v/v thay đổi lịch trực buổi tối của phòng ĐTKCQ
Phòng Đào tạo Không Chính quy thông báo đến sinh viên các lớp Vừa làm Vừa học về việc thay đổi lịch trực tối của phòng như sau:
- Lịch trực cũ: Từ 17h30 đến 19h30 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7.
- Lịch trực mới: Từ 17h30 đến 19h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6.
Thông báo này áp dụng từ ngày 02/01/2018.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 47,379

Tổng truy cập:618,073

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.