Loading...
Tác giả :
TB Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho các lớp ĐH VLVH tại trường đợt xét tháng 05/2018 - Lớp 18642SP1, 18643SP1, 18645SP1, 18649SP1
Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên các lớp 18642SP1, 18643SP1, 18645SP1, 18649SP1 thời gian và kế hoạch sinh hoạt đầu khóa như sau:
1. Thời gian: 18h00 ngày 28/07/2018.
2. Địa điểm: A2.201 - Tòa nhà Trung tâm Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.
Lưu ý: Sinh viên tham gia đúng giờ và đầy đủ nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 66,971

Tổng truy cập:791,826

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.