Loading...
Tác giả :
TB v/v nghỉ học ngày 17/09/2018 - Anh văn 3 (GVGD: Nguyễn Thị Thanh Nga)
Phòng ĐTKCQ thông báo nghỉ học ngày 17/09/2018:
- Môn: Anh Văn 3.
- GVGD: Cô Nguyễn Thị Thanh Nga
- Lớp: 17542SP2, 17547SP2
- Lý do: giảng viên có việc bận đột xuất.
Ngày hôm sau lớp học lại theo thời khóa biểu.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 72,075

Tổng truy cập:930,004

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.