Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB v/v áp dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy khi đóng học phí tại trường ĐH SPKT TP HCM
Thông báo số 194/TB-KHTC ngày 10/12/2018 về việc Nhà trường bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy thông thường kể từ ngày 10/12/2018.
Thực hiện theo thông báo, Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên ĐH VLVH các nội dung sau:
* Nhà trường sẽ gửi hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy vào địa chỉ email sinh viên trường đã cấp (mail định dạng <masv>@student.hcmute.edu.vn) đối với các trường hợp sau:
- SV học tại cơ sở trường ĐH SPKT TP HCM: đóng học phí học kỳ, học phí học lại (khi đăng ký trả nợ môn học tại cơ sở trường ĐH SPKT TP HCM).
- SV các cơ sở liên kết khác: đóng học phí học lại khi đăng ký trả nợ môn học tại cơ sở trường ĐH SPKT TP HCM.
SV xem chi tiết tại đây: 181211 - TB194 e-invoices.pdf


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 117,135

Tổng truy cập:1,660,820

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.