Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB v/v áp dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy khi đóng học phí tại trường ĐH SPKT TP HCM
Thông báo số 194/TB-KHTC ngày 10/12/2018 về việc Nhà trường bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy thông thường kể từ ngày 10/12/2018.
Thực hiện theo thông báo, Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên ĐH VLVH các nội dung sau:
* Nhà trường sẽ gửi hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy vào địa chỉ email sinh viên trường đã cấp (mail định dạng <masv>@student.hcmute.edu.vn) đối với các trường hợp sau:
- SV học tại cơ sở trường ĐH SPKT TP HCM: đóng học phí học kỳ, học phí học lại (khi đăng ký trả nợ môn học tại cơ sở trường ĐH SPKT TP HCM).
- SV các cơ sở liên kết khác: đóng học phí học lại khi đăng ký trả nợ môn học tại cơ sở trường ĐH SPKT TP HCM.
SV xem chi tiết tại đây: 181211 - TB194 e-invoices.pdf


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,322

Tổng truy cập:1,333,549

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.