Loading...
Tác giả :
TB v/v nhận Sổ tay sinh viên - SV đợt tuyển tháng 10/2018
Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên các lớp đợt tuyển tháng 10/2018:
- Các lớp bầu ra 1 bạn lớp trưởng và 1 lớp phó.
- Đại diện lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) đến phòng ĐTKCQ từ ngày 07/11/2018 - 09/11/2018 nhận:
1. Sổ tay sinh viên.
2. Danh sách lớp: SV cập nhật số điện thoại vào danh sách, lớp trưởng tạo 1 địa chỉ mail lớp. Thông tin danh sách và địa chỉ mail gửi về phòng ĐTKCQ trước ngày 30/11/2018.

- Thời gian làm việc của phòng ĐTKCQ: Giờ hành chính thứ 2-6, trực buổi tối thứ 2,4,6 từ 17h30-19h00
Ghi chú: Thẻ sinh viên sẽ có vào ngày 30/11/2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 68,380

Tổng truy cập:883,658

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.