Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB v/v nhận bảo lưu điểm (miễn thi) - HK 2/2018-2019
Phòng ĐTKCQ thông báo v/v nhận bảo lưu điểm (miễn thi) học kỳ 2/2018-2019 - áp dụng sinh viên tại trường và các cơ sở liên kết.
Nội dung thông báo: thời gian nhận đơn, thời gian trả kết quả: TB BAO LUU DIEM (MIEN THI) - HK 2 2018-2019.pdf
Mẫu đơn xin bảo lưu điểm (miễn thi), sv download đơn, điền đầy đủ thông tin và nộp cùng giấy tờ có liên quan theo thông báo: DON XIN BAO LUU DIEM (MIEN THI) - HK 2 2018-2019.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 98,188

Tổng truy cập:1,191,114

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.