Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB v/v đăng ký học lại + Lịch học vụ - Hk 2/2018-2019
Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên các nội dung sau:
1. Thông báo v/v đăng ký học lại HK 2/201/-2019 - áp dụng cho sinh viên học tại trường ĐHSPKT và SV tại các cơ sở liên kết:
Nội dung thông báo: TB DANG KY HOC LAI II-2018-2019.pdf
Mẫu đơn đăng ký học lại, sv download file, điền đầy đủ, chính xác thông tin và thực hiện theo thông báo: DON XIN DANG KY MON HOC - HK 2 2018-2019.pdf
2. Thông báo Lịch học vụ HK 2/2018-2019 - áp dụng cho sinh viên học tại trường ĐHSPK TP HCM:
Nội dung thông báo bao gồm: thời gian nhận trả kết quả đăng ký môn học, hủy đăng ký học lại, đóng các loại phí, thời gian thi, xét tốt nghiệp,...
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 98,286

Tổng truy cập:1,191,212

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.