Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB thời gian nhận kết quả tuyển sinh đợt tháng 05/2019
Phòng Đào tạo Không Chính quy thông báo thời gian chính thức nhận kết quả tuyển sinh đợt xét tháng 05/2019 vào ngày 31/05/2019.
Phòng ĐTKCQ tiếp tục nhận hồ sơ xét đợt tháng 10/2019 theo thông báo 65/TB-ĐHSPKT ngày 15/03/2109 - Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2019 - địa điểm học tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, sv xem chi tiết tại link: http://nmo.hcmute.edu.vn/ArticleId/c22f18d0-f57c-441d-9bf4-2319269a76f2/tb-65-tb-dhspkt-ngay-15-03-2109-thong-bao-tuyen-sinh-dh-vlvh-nam-2019-dia-diem-hoc-tai-dh-su-pham-ky-thuat-tp-hcm
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 98,178

Tổng truy cập:1,191,104

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.