Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB Kết quả tuyển sinh đợt tháng 10/2018
Phòng Đào tạo Không Chính quy thông báo kết quả thực hiện tuyển sinh đợt tháng 10/2018 như sau:

1. Kết quả trúng tuyển ĐH VLVH:
a. Thông báo trúng tuyển + Hướng dẫn làm thủ tục nhập học - đăng ngày 20/09/2018.
b. Thông báo trúng tuyển + Hướng dẫn làm thủ tục nhập học - đăng ngày 05/10/2018.
c. Thông báo trúng tuyển + Hướng dẫn làm thủ tục nhập học - đăng ngày 24/10/2018

2. Thời khóa biểu:
Sinh viên trúng tuyển theo các thông báo cập nhật vào các ngày 20/09/20148, 05/10/2018 và 24/10/2018 đều tham gia học thời khóa biểu theo link:
(Ghi chú: lớp 18810SP2 tạm ngừng học 23/10/2018-26/10/2018, thông tin về thời gian học sẽ được cập nhật ngày 26/10/2018).

3. Các ngành không có danh sách trúng tuyển do không đủ số lượng hồ sơ để xét tuyển, hồ sơ ngành sẽ được chuyển qua các đợt tuyển sinh tiếp theo hoặc thí sinh có thể tới rút lại hồ sơ (đem theo biên lai).

4. Mọi vấn đề chưa rõ thí sinh liên hệ phòng ĐTKCQ trường ĐH SPKT TP HCM: 0283 722 3504 (C. Thắm).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,453

Tổng truy cập:1,333,680

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.