Tác giả :

Hướng dẫn kích hoạt Email trường cấp

Nhà trường cấp cho mỗi sinh viên 01 tài khoản email có tên miền <MSSV>@student.hcmute.edu.vn để trao đổi thông tin và học online.

-          Địa chỉ đăng nhập:  https://mail.google.com

-          Tên đăng nhập: <MSSV>@student.hcmute.edu.vn

-      Password: spkt&DD/MM/YYYY (Ngày tháng năm sinh, trường hợp chỉ có năm sinh thì password là spkt&YYYY)

Ví dụ:   Sinh viên Nguyễn Văn A; Mã số sinh viên là 20542099; Ngày tháng năm sinh:  01/01/2000, thì:

-          Địa chỉ đăng nhập:  https://mail.google.com

-          Tên đăng nhập: 20542099@student.hcmute.edu.vn

-          Password: spkt&01/01/2000  (Nhập cả ký tự /)

Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên phải đổi lại password để đảm bảo bảo mật, add thêm số điện thoại và email phụ để phục hồi khi bị quên.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Hà – Trung tâm Thông tin Máy tính Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM – Số điện thoại 0913889739; Email: haspkt@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 187,866

Tổng truy cập:2,131,586

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.