Loading...
Tác giả :
TB 17/TB-ĐHSPKT-ĐTKCQ ngày 19/04/2019 v/v thu học phí ĐH VLVH các lớp tại trường ĐH SPKT TP HCM - Đợt bổ sung
Phòng ĐTKCQ thông báo sinh viên ĐH VLVH các lớp học tại trường ĐH SPKT TP HCM v/v đóng học phí HK 2/2018-2019 đợt bổ sung như sau:
-  Thời gian thu học phí:
Giờ hành chính thứ 2-6 (từ 8h00-11h00 và 13h00-16h00): từ ngày 08/05/2019 đến hết ngày 17/05/2019.
- Địa điểm: phòng Kế hoạch tài chính A1.102 - Tòa nhà Trung tâm trường ĐH SPKT TP HCM.
- Đối tượng: SV chưa hoàn thành học phí học kỳ 2/2018-2019 (bao gồm các trường hợp đã nộp đơn gia hạn và các trường hợp không có đơn) và sv học lại chưa hoàn thành học phí học lại.
Sinh viên xem nội dung chi tiết các thông báo đính kèm:
- TB 17/TB-ĐHSPKT-ĐTKCQ ngày 19/04/2019 v/v thu học phí HK2/2018-2019 đợt bổ sung: TB THU HOC II-1819 (BO SUNG).pdf
- Thông báo đóng học phí Học kỳ 2/2018-2019 các lớp đợt xét tháng 10/2018 (nhắc lại thông báo): TB HOC PHI LOP 18(2)- HK 2 2018-2019.pdf
- Thông báo học phí các lớp tại ĐH SPKT TP HCM (nhắc lại thông báo): TB HOC PHI 2018-2019.pdf
- Thông báo v/v áp dụng hóa đơn điện tử (nhắc lại thông báo): 181211 - TB194 e-invoices.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 79,628

Tổng truy cập:957,054

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.