Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
THÔNG BÁO
V/v Triển khai học tập sau dịch Covid-19
Căn cứ chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.
Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố HCM.
Phòng đào tạo KCQ thông báo triển khai học tập bậc đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học như thông báo đính kèm (tại đây)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,359

Tổng truy cập:1,333,586

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.