Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
THÔNG BÁO
V/v Triển khai học tập sau dịch Covid-19
Căn cứ chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.
Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố HCM.
Phòng đào tạo KCQ thông báo triển khai học tập bậc đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học như thông báo đính kèm (tại đây)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 114,117

Tổng truy cập:1,657,802

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.