Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB v/v thay đổi lịch học lớp 18625SP2 - môn học Tài chính doanh nghiệp 2
Phòng ĐTKCQ thông báo v/v thay đổi lịch học như sau:
Học phần ADCF431707_01A - Tài chính doanh nghiệp 2 - GV Nguyễn Quốc Khánh - Lớp 18625SP2.
Thời gian học 3 tuần : 04-10/03 - 18-24/03 (3 tuần), phòng A3-406.
Nghỉ : + Thứ 6, 08/03
          + Thứ 6, 15/03
          + Thứ 6, 22/03
Học bù : + Thứ 2 , 25/03
             + Thứ 4,  27/03
             + Thứ 6,  29/03
Phòng A3-406.
Sinh viên theo dõi thông báo và đi học cho đúng.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 104,535

Tổng truy cập:1,075,067

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.