Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
Phòng Đào tạo Không Chính quy thông báo v/v tra cứu thông tin trên mạng internet.
Lưu ý:
  • Điểm thi trên hệ thống mạng được cập nhật bao gồm:
-    Sinh viên khóa 11, 12 trở lên (trừ các lớp có kèm mã 116 và 118 trong mã lớp).
-    Sinh viên khóa 10 gồm các lớp có kèm mã sau trong mã lớp: 10502, 10503, 10402, 10403, 10414, 10401 (trừ lớp 10414HU2).
  • Sinh viên các khóa còn lại theo dõi bảng điểm thi trực tiếp tại cơ sở liên kết.
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây: THONG BAO XEM DIEM.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 114,152

Tổng truy cập:1,657,837

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.