Loading...
Tác giả :

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Quách Thanh Hải

Trưởng phòng

2

KS. Lương Ngọc Thảo

Chủ tịch Công Đoàn

3

KS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Chuyên viên

4

KS. Đào Thị Phương

Chuyên viên

5

ThS. Châu Thị Trân

Chuyên viên

6

CN. Ngô Thị Thắm

Chuyên viên

7

ThS. Phan Kim Thành

Chuyên viên

 Sơ đồ tổ chức phòng: SO DO TO CHUC PHONG.doc

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 35,842

Tổng truy cập:434,916

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 083.7223504 Fax: 083.7223503
.