Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
Cơ cấu tổ chức:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Quách Thanh Hải

Trưởng phòng

2

ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Phó Trưởng phòng

3

KS. Lương Ngọc Thảo

Chủ tịch CĐBP

4

KS. Đào Thị Phương

Chuyên viên

5

ThS. Châu Thị Trân

Chuyên viên

6

CN. Ngô Thị Thắm

Chuyên viên


Sơ đồ tổ chức phòng: SO DO TO CHUC PHONG.doc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,315

Tổng truy cập:1,333,542

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.