Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐỢT 2 (NGÀY 11/07/2019)
Phòng ĐTKCQ thông báo kết quả chạy xét tốt nghiệp dự kiến (đợt 2: ngày 11/07/2019) theo file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kết quả, khiếu nại (nếu có) theo thời gian trên thông báo (file đính kèm).
Phòng sẽ tiếp tục cập nhật điểm đến hết ngày 18/07/2019.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,430

Tổng truy cập:1,333,657

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.