Loading...
Tác giả :
TB Kết quả xét tốt nghiệp chính thức đợt xét tháng 07/2018 (ngày 24/07/2018)
Phòng ĐTKCQ thông báo kết quả xét tốt nghiệp chính thức đợt xét ngày 24/07/2018.
Những sinh viên không đạt sẽ tiếp tục xét vào đợt tiếp theo tháng 11/2018 (Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau).
BẢNG ĐIỂM VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI: sinh viên nhận tại cơ sở liên kết sau ngày 20/08/2018.
BẰNG TỐT NGHIỆP: sẽ có thông báo sau.
SV xem chi tiết tại đây: KET QUA XET TN CHINH THUC -30-07-18.rar
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 66,982

Tổng truy cập:791,837

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.