Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
Phòng ĐTKCQ thông báo lớp trưởng các lớp: 18643SP2A, 18643SP2B, 18610SP2, 18647SP2, 18652SP2, 18847SP2, 18849SP2, 16542SP3 đến phòng ĐTKCQ nhận thông báo kiểm tra, điều chỉnh thông tin cá nhân chuẩn bị cho hồ sơ mua phôi bằng xét tốt nghiệp các lớp năm 2020.
Sau khi Phòng ĐTKCQ đã gửi mail nhận thông báo này đến mail lớp của các lớp nhưng những lớp trên vẫn chưa đến nhận. Nay phòng ĐTKCQ thông báo lại:  Lớp trưởng các lớp trên đến phòng ĐTKCQ nhận thông báo để các bạn kiểm tra thông tin trước ngày 12/07/2019. Nếu các lớp không đến nhận mọi sai sót về sau phòng ĐTKCQ sẽ không giải quyết.
Trân trọng./.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 114,970

Tổng truy cập:1,085,502

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.