Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB kết quả xét tốt nghiệp dự kiến tháng 03/2019 - đợt 2 - ngày 04/03/2019
Phòng ĐTKCQ thông báo kết quả xét tốt nghiệp dự kiến tháng 03/2019 - đợt 2 - ngày 04/03/2019:
- SV lưu ý kiểm tra kết quả (nếu trả nợ khác mã môn học phải làm đơn xin thay thế môn học được sự phê duyệt của khoa, bộ môn quản ngành).
- Điểm của sinh viên vẫn tiếp tục được cập nhật đến hết ngày 18/03/2019.
Sv xem chi tiết tại đây: XET DOT 2- NGAY 04-03-2019.rar
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 104,585

Tổng truy cập:1,075,117

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.