Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
Phòng Đào tạo Không chính quy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên hệ đại học Vừa làm Vừa học tuyển sinh từ khóa 2019 về việc không áp dụng hình thức thi lại khi thi lần 1 có điểm tổng kết học phần <5đ mà phải đăng ký học lại.
Cụ thể thông báo: File PDF đính kèm.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,321

Tổng truy cập:1,333,548

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.