Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
THÔNG BÁO 
Về việc triển khai Thời khóa biểu  các lớp mới trúng tuyển đợt tháng 12/2019 ngành Kỹ thuật công 
nghiệp và CNKT Điều khiển Tự động hóa. 

Phòng đào tạo Không chính quy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo lịch học chính thức của lớp mới trúng tuyển đợt tháng 12/2019 ngành Kỹ thuật công nghiệp và CNKT Điều khiển Tự động hóa học tại Trường chính như sau:
Thời khóa biểu của 02 lớp sẽ được cung cấp thông qua tài khoản cá nhân của mỗi sinh viên. Sinh viên phải kích hoạt tài khoản cá nhân để có thể xem được các thông tin như Thời khóa biểu, điểm thi, đăng ký môn học. Cụ thể:  
  Địa chỉ truy cập https://online.hcmute.edu.vn/ 
  Tên đăng nhập:      MSSV (trong đó MSSV là Mã số sinh viên) 
  Mật khẩu đăng nhập:     MSSV 
  Sinh viên tham khảo tập tin “DANH SACH SINH VIEN” để biết thông tin về Lớp và Mã sinh viên của mình. 
file thong báo
file xem MSSV
  Trân trọng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 114,078

Tổng truy cập:1,657,763

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503, Email: pdtkcq@hcmute.edu.vn
.