Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :
TB SV chưa hoàn tất học phí tính đến ngày 20/05/2019
Phòng Đào tạo Không chính quy thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành học kỳ II/2018-2019 tại trường tính đến ngày 20/05/2019 theo thống kê của phòng Kế hoạch - Tài chính (file đính kèm).
- Sinh viên kiểm tra: Đối với các trường hợp đã hoàn thành học phí trước ngày trước ngày 20/05/2019 vẫn có tên báo nợ thì: SV cần biên lai đã đóng học phí đến phòng Kế hoạch - Tài chính trường (phòng thu học phí) gặp cô Lên để kiểm tra lại đến trước ngày 28/05/2019 (giờ hành chính).
- Các trường hợp chưa hoàn thành học phí Phòng Đào tạo Không chính quy sẽ đề xuất Nhà trường ra quyết định kỷ luật học kỳ II/2018-2019, trong tháng 6/2019 các sinh viên này sẽ nhận được quyết định.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 114,973

Tổng truy cập:1,085,505

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.